Erisoodustus

Erisoodustusest

Erisoodustus on selline kulu (hüve), mida loetakse võrdväärseks palgaga. Erisoodustus rakendub ainult füüsilisele isikule, kes on ettevõttega seotud.

Seega on erisoodustus rahaliselt hinnatav kaup või teenus, mida tööandja töötajale annab tasuta või soodushinnaga. Just seetõttu, et tegemist on oma töötajaga. Juhul kui soodushinda pakutakse kõigile, siis ei ole tegemist erisoodustusega.

Erisoodustusena ei loeta töö tegemise jaoks vajalikke kulutusi, nt tööriided ja nende pesemine ei ole erisoodustuse kulu. Sünnipäevaks kingitud lilli ja joogivett ei loeta samuti erisoodustuseks.

Erisoodustus peab olema töötaja jaoks rahalise väärtusega, st nagu oleks tegemist palgalisaga.

Erisoodustust maksustatakse tagurpidi, nagu inimene oleks selle hüve rahas kätte saanud.

Erisoodustusmaksud on: tulumaks ja sotsiaalmaks.

Töötuskindlustusmakset ja pensionikindlustusmakset erisoodustustelt ei arvestata.

Käibemaksukohuslasest firma ei tohi nendelt kuludelt sisendkäibemaksu tagasi arvestada, seega kõik maksud tuleb arvutada käibemaksuga summalt.


Näiteks: ettevõte maksis töötajale kinni puhkusereisi, summas 572 eurot.

NB! Kuna 572 eurot on tulumaksuseaduse mõistes kui neto summa, siis tuleb tulumaks arvestada makstud summale juurde, seega on sotsiaalmaksu arvutamiseks vaja leida ka nö brutosumma!

Tulumaks: 572 eurot x 20 / 80 = 143 eurot.

Brutosumma leidmine: 572 eurot + 143 eurot (so tulumaks) = 715 eurot

Sotsiaalmaks: 715 eurot x 33% = 235,95 eurot

Seega: kokkuvõttes lisandub täiendav maksukulu summas 378,95 eurot (tulumaks 143 eurot + sotsiaalmaks 235,95 eurot).

Loe lisaks:

Erisoodustused

Erisoodustuse hinna määramise kord

Erisoodustused