Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Erisoodustus

Erisoodustus on selline kulu (hüve), mida loetakse võrdväärseks palgaga. Erisoodustus rakendub ainult füüsilisele isikule, kes on ettevõttega seotud.

Seega on erisoodustus rahaliselt hinnatav kaup või teenus, mida tööandja töötajale annab tasuta või soodushinnaga. Just seetõttu, et tegemist on oma töötajaga. Juhul kui soodushinda pakutakse kõigile, siis ei ole tegemist erisoodustusega.

Erisoodustusena ei loeta töö tegemise jaoks vajalikke kulutusi, nt tööriided ja nende pesemine ei ole erisoodustuse kulu. Sünnipäevaks kingitud lilli ja joogivett ei loeta samuti erisoodustuseks.

Erisoodustus peab olema töötaja jaoks rahalise väärtusega, st nagu oleks tegemist palgalisaga.