Üldtingimused

Kasutusala

backoffice.ee on BackOffice Services OÜ teenuste müüki lihtsustav kodulehekülg (edaspidi veebileht).

Privaatsuspoliitika

Igal inimesel on õigus privaatsusele ja BackOffice Services austab oma klientide soovi nende andmete kaitsel. Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust meie veebilehtedel.

Anname siinkohal ülevaate meie privaatsuspoliitikast:
- meie tavade kohta;
- millist teavet me kogume;
- kuidas me infot kasutame või avalikustame;
- klientide õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta, seda ainult turvalisemaks muutes. Andmeid meile edastades eeldame, et olete meie privaatsuspoliitikaga tutvunud ja nendga nõustunud.

Milliseid andmeid me kogume ja miks?

Infopäringute puhul võime paluda Teil teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja Teie personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmeted võivad sisaldada Teie nime, sünnipäeva, elu- ja töökoha aadressi, e-maili aaressi, telefoni numbreid jne. Avalikustatud andmeid kasutatakse vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika tingimustele.

IP aadress ja "küpsiste" informatsioon: Nagu paljude teistegi veebilehtede puhul, salvestab BackOffice Servicesi veebileht Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega "küpsiseid" (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat BackOffice Services serveris end automaatselt identifitseerida. Soovikorral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud lehe aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega.

BackOffice Services seob IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada - näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.

Kuidas BackOffice Services veel kasutab veebilehel kogutud andmeid?

Lisaks ülal mainitud personaalse informatsiooni kasutamisele võib BackOffice Servicesi veebilehe külastamisel kogutud andmeid kasutada tarbijatele huvi pakkuvate toodete ja teenuste jälgimiseks, võimalike probleemide tõrkeotsinguks, kaitsmiseks pettuste ja muu kuritegeliku tegevuse eest, kasutaja kogemuse kohandamiseks, tootedete või teenusete pakkumiseks. Meiega suhtlemisel võime säilitada käesoleva kirjavahetuse, et selle abil täiustada tooteid, teenuseid, veebilehte või teistel avalikel eesmärkidel. BackOffice Services võib Teie poolt avalikustatud andmeid kasutada teadete saatmiseks, näiteks veebilehe kasutustingimuste muutumisel või tähtsa informatsiooni edastamiseks toodete, teenuste muutustes.

BackOffice Services võib avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandatele isikutele, kes osutavad BackOffice Servicesile teenuseid, ja kes on nõus hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena käesoleva privaatsuspoliitikaga kooskõlas. Kolmandateks poolteks on BackOffice Servicesi partnerid, kelle ülesanneteks on teenuste ost-müük-vahendus, kaupade tellimine, transport, veebilehe hooldamine, sisuhaldus, turundus.

Olukordades, kus Te olete jaganud oma andmed seoses küsimuste või teabenõudega toodete või teenuste kohta, mida pakub üks meie äripartneritest, võime info edasi saata ka tarnimisega seotud äripartneritele.

BackOffice Services avalikustab kasutajate andmeid valitsuse, õigusasutuste, õiguskaitseorganite või teiste juriidiliste institutsioonidega seoses kohtukutsete, kohtuorderite või seoses muude juriidiliste protsessidega. Lisaks võib BackOffice Services jagada teavet, et uurida, takistada, või võtta kasutusele meetmeid seoses ebaseadusliku tegevusega või seoses pettuse kahtlusega.

BackOffice Services omandamisel või ühinemisel teise äriühinguga, võib uus äriühing kasutajaid puudutavad andmed kanda oma andmebaasi.

Teie õigused

Juurdepääs ja parandused: Teil on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid BackOffice Services Teist omab. Teil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Te soovite oma õigusi rakendada Teie andmete kustutamisel, võtke meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu posti teel või e-maili aadressil.

Meililistid: BackOffice Services ei kasuta kunagi ühegi kolmanda poole meililisti teenuseid.

Pange tähele, et nõutud muudatused võivad võtta aega, kui need esitatakse posti või e-maili teel. Üldjuhul ei võta see rohkem aega kui 7 kalendripäeva.

Turvalisus

BackOffice Services veebileht omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebilehel kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

Siinkohal palume Teil võtta teadmiseks, et BackOffice Services ei ole vastutav, mis tahes "vaheltlõigatud" andmete interneti kaudu saatmisel ja käesolevaga vabastate meid mistahes ja kõikidest nõuetest, mis tulenevad või on seotud "vaheltlõigatud" andmete kasutamisest volitamata viisil.

Välised lingid

BackOffice Services veebileht kasutab linke, mille veebilehti haldavad kolmandad osapooled. Kui Te klikite mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid BackOffice Servicesi lehelt edasi veebilehte omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebilehtede vahel eksisteerib seos, ei oma BackOffice Services kontrolli kolmanda poole lehe üle. Igaüks neist omab isiklikku andmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastates mõnda sellistest lehtedest, peaksite enne andmete jagamist, tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Kasutades BackOffice Servicesi veebilehte nõustute BackOffice Servicesi privaatsuspoliitikaga. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, ei tohiks te veebilehte kasutada. BackOffice Services jätab endale õiguse muuta käesoleva privaatsuspoliitika tingimusi igal ajal.

Kui privaatsuspoliitika tingimustesse ja/või kasutajaga seotud isiklike andmete käsitlemisse on tehtud muudatusi, teavitatakse sellest siin samas privaatsuspoliitika lehel ja BackOffice Servicesi avalehel.

Palume Teil regulaarselt tuvuda meie privaatsuspoliitikaga ning hoolitseda selle eest, et olete teadlik kõikidest muudatustest. Teie jätkuv veebilehe kasutamine näitab Teie nõusolekut, mis tahes käesoleva privaatsuspoliitika muudatusega.

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust.

Intellektuaalne omand ja muud õigused

Veebilehtede omanik ja haldaja on BackOffice Services OÜ. Kõik veebilehel kasutatud kaubamärgid, nimed, pealkirjad, logod, pildid, disain, tekstid ja muud materjalid kuuluvad BackOffice Services OÜ-le või tema koostööpartneritele. Veebilehtede vaatamise, allalaadimise või kopeerimisega ei edastata mingeid õigusi (kasutus-, intellektuaalseid-, jms). Veebilehtede (täielik või osaline) reprodutseerimine, edastamine (elektrooniliselt või muul viisil), muutmine, linkimine avalike või äriliste eesmärkide kasutamiseks on ilma BackOffice Services OÜ kirjaliku loata keelatud.

Vastutus

BackOffice Services OÜ ei vastuta kahju eest (sh hooletus), mis võivad tekkida seoses juurdepääsuga või võimetusega pääseda veebilehtedele või tema üksikutele osadele. BackOffice Services OÜ ei garanteeri 24/7 ligipääsu veebilehtedele. BackOffice Services OÜ ei võta mingit vastutust lehekülgedel toodud informatsiooni õiguspärasuse eest, olenemata sellest, et kogu toodud informatsioon on kokkupandud heas usus ja parema tahtega.

Seotud kirjed

Veel selles kategoorias: « Firmast