Firmat saab asutada elektrooniliselt Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu. Ettevõtjaportaali kasutamiseks on vajalik isiku tuvastamine ID-kaardiga, mobiiltelefoniga või internetipanga kaudu.

Ettevõtjaportaali sisenemisel valida menüüst "Ettevõtja registreerimine ja andmete muutmine".

Avanevas aknas on põhimõtteliselt 2 valikut: uue ettevõtja registreerimine ja ettevõtja andmete muutmine. Vastavalt sellele, mis toimingut teha soovitakse, tuleb ka valida neist üks.

Uue ettevõtja registreerimisel saab valida, mis liiki ettevõtet registreeritakse:

  • Osaühing (kiirmenetlus)
  • Füüsilisest isikust ettevõtja (kiirmenetlus ja tavamenetlus)
  • Usaldusühing (kiirmenetlus ja tavamenetlus)
  • Täisühing (kiirmenetlus ja tavamenetlus)
  • Mittetulundusühing (tavamenetlus)

Aegajalt tuleb ikka ette, et ühel hetkel tekib vajadus asutada ettevõte, kuid ei taha seda registreerida oma kodusele aadressile ja parasjagu pole ka olemas mõnda rendipinda või mõnda muud kohta, kuhu tulevane firma registreerida. Sama takistus tekib enamasti ka välismaalastel, kes parasjagu ise Eestis ei ela.

Siinjuures tuleb jälgida mõningaid sedusi.

Tsiviilseadustiku Üldosa seaduse § 29. Juriidilise isiku asukoht ja tegevuskoht
(1) Juriidilise isiku asukoht on tema juhatuse või juhatust asendava organi asukoht, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(2) Juriidilise isiku tegevuskoht on tema püsiva ja kestva majandustegevuse või muu põhikirjalise tegevuse koht.

Siin saad arvutada kui palju aadressiteenus meie juures maksma läheks!