Isikliku sõiduato kasutamine ettevõtluses

Isikliku sõiduato kasutamisest ettevõtluses

Seaduseandja võimaldab maksumaksjal dokumentaalselt mitte tõendatud olukorras kanda kuludesse ja hüvitada töötajale (või siis juhatuse- ja kontrollorgani liikmele) ettevõtlusega seotud sõidud.

Selle tarvis on vaja pidada sõidupäevikut.

Hüvitise maksuvabad piirmäärad on 335 € kalendrikuus (0,30 € ühe kilomeetri kohta).

Tulumaksuseadus

Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Alates Kuni Maksuvaba hüvitis kuus Hüvitise 1 km hind Alus Viide
1.09.2014   335,00 € 0,30 € RT I, 26.08.2014, 11 - jõust. 01.09.2014 https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014011
1.01.2011 31.08.2014 256,00 € 0,30 € RT I, 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011 https://www.riigiteataja.ee/akt/13351109
1.09.2009 31.12.2010 4 000,00 kr 4,00 kr RT I, 2009, 2, 12 - jõust. 01.01.2009 https://www.riigiteataja.ee/akt/13111355
29.07.2006 31.08.2009 2 000,00 kr 4,00 kr RT I, 2006, 34, 265 - jõust 29.07.2006 https://www.riigiteataja.ee/akt/1051814

Loe lisaks:

Sõiduauto ametisõitudeks kasutamine

Kuidas maksta isikliku auto kasutamise hüvitist?