Aadressiteenus

Aegajalt tuleb ikka ette, et ühel hetkel tekib vajadus asutada ettevõte, kuid ei taha seda registreerida oma kodusele aadressile ja parasjagu pole ka olemas mõnda rendipinda või mõnda muud kohta, kuhu tulevane firma registreerida. Sama takistus tekib enamasti ka välismaalastel, kes parasjagu ise Eestis ei ela.

Siinjuures tuleb jälgida mõningaid sedusi.

Tsiviilseadustiku Üldosa seaduse § 29. Juriidilise isiku asukoht ja tegevuskoht
(1) Juriidilise isiku asukoht on tema juhatuse või juhatust asendava organi asukoht, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(2) Juriidilise isiku tegevuskoht on tema püsiva ja kestva majandustegevuse või muu põhikirjalise tegevuse koht.

Alates 01.01.2009 on vastavalt Äriseadustikule võimalus registrikaardile kanda täiendav aadress kuhu dokumente saata.
ÄS § 63.1. Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik. Ettevõtja, muu hulgas välismaa äriühingu filiaal, võib lisaks oma aadressile esitada registripidajale ühe isiku Eesti aadressi, millele saab sellele isikule kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente. Kolmandate isikute suhtes kehtib nimetatud isiku õigus võtta ettevõtja nimel vastu ettevõtja menetlusdokumente vastavalt käesoleva seadustiku § 34 lõikes 2 sätestatule. Isiku aadress kantakse registrikaardile õigusliku seisundi veergu.

Pakume võimalust registreerida firma meie aadressile Suur 13, Jõgeva linn. Võtame vastu Teie kirjad ja vajadusel informeerime sellest.