Töölähetus

Töölähetuseks loetakse töötamist väljaspool töölepingus ettenähtud piirkonda, tavaliselt on see määratud linna või valla täpsusega. Juhatuse või nõukogu liikme korral on tegemist ametilähetusega.

Lähetusse saab saata: töötajat, juhatuse ja kontrollorgani liiget.

Tööandja on kohustatud hüvitama töötajale kõik lähetusega seotud kulutused. Lisaks sellele ka maksma päevaraha (seda alates 01.07.2009.a ainult välislähetuste puhul). Samuti säilitatakse töötajale ka lähetuse ajaks tema töötasu.

Töölepingu seadus

Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord

Enne lähetusse saatmist vormistatakse lähetusotsus, keda, kuhu ja milleks saadetakse. Vabas vormis, peaasi et faktid on kirjas.

Töötajal on õigus nõuda lähetuskulude eeldatava summa ulatuses avansi maksmist.

Lähetusest naastes tuleb töötajal koostada lähetuskulude aruanne.

Lähetuskulude aruandes tuleb ära näidata:
– kes, kus, millal ja miks lähetuses käis;
– päevaraha arvestus;
– tehtud lähetuskulud, mis tuleb välja maksta.

Kui nt lennukipiletid või majutus on eelnevalt arve alusel makstud, siis oleks mõistlik lähetusaruandele vastavad viited lisada.

Kuidas tõestada lähetuses käimist?

Pardakaardid – kuna kaasajal on tihti pardakaardid elektroonsed, siis neid nõuda enam ei saa. Kui olemas on, võiks siiski aruandele lisada, see on täiendav tõestus, et lähetuses siiski konkreetselt käidi. Kuludokumendiks pardakaart ei sobi, see on lihtsalt täiendav tõendusmaterjal.

Kui sõideti nt oma autoga Riiga, ööbiti sõbra pool ja seega reaalseid sõidu- ja majutusarveid ei ole, siis tasuks Riias mõni kulutus siiski teha, kasvõi autot tankida või kliendiga ärilõunat süüa, muidu võib tekkida kahtlus, kas üldse lähetuses käidi.
Kui ettevõtja ennast kuhugi lähetab, siis enda jaoks eelnevat otsust vaja ei ole. Küll tuleks lähetuskulude aruandele lisada sõidu põhjendus ja vajadusel pikem selgitus.

Selgituse põhjalikkus sõltub sihtkohast. Kui eesmärgiks oli Soomes asuva püsikliendi külastamine ühe päeva jooksul, siis piisab täiesti kirjeldusest „kohtumine kliendiga X". Kui eesmärgiks oli Austraaliast uute klientide otsimine kahe nädala jooksul, siis on igati mõistlik kirjutada pikk ja põhjalik selgitus, miks käidi ja milliseid tulemusi saavutati. Töölähetus on ette nähtud töö tegemiseks, puhkusereisi kulud maksustatakse täies ulatuses erisoodustusena.

Millised lähetuskulud saab ja tuleb hüvitada?

Päevaraha - välislähetuse korral makstakse päevaraha, mis on ette nähtud peamiselt toidukulude katmiseks. Tööandja peab maksma välislähetuse päevaraha vähemalt 22.37 eurot päevas, maksuvabalt võib maksta lähetuse esimesed 15 päeva kuni 50 € ja iga järgnev päev kuni 32 eurot. Üle piirmäära makstud päevaraha maksustatakse palgatuluna.

Tööandja võib välislähetuse päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine.

Välislähetuse päevaraha piiranguteks on veel:
1) lähetuskoht peab asuma vähemalt 50 km töökoha asula piirist;
2) lähetusse minemise päeval peab välisriiki suunduv sõiduk väljuma vähemalt kell 21.00 ja saabumise päeval saabuma vähemalt kell 3.00, siis võib mõlemal juhul maksta päevaraha lubatud piirides.

Eestisisese lähetuse korral maksuvabalt päevaraha maksta ei saa.

Toidukulusid lähetuskulude hulka ei loeta ja maksuvabalt hüvitada ei saa, need kompenseeritakse päevaraha kaudu. Eestisisesel lähetuse korral on arvamused kahetised, Maksuamet arvab igatahes, et töötaja võiks omal kulul süüa.

FIE-le see lähetuse kord ei laiene ja FIE endale maksuvaba päevaraha maksta ei saa. Muidugi võib ta samas kanda kuludesse kõik vajalikud lähetusega seotud kulutused.

Muud lähetuskulud võib hüvitada ainult kulu tõendava dokumendi alusel, nagu ikka.

Ettevõte peab hüvitama lähetusega seotud sõidu- ja majutuskulud, lisaks muud vajalikud kulud, nt viisa vormistamise kulud või reisikindlustus.

Kui töötaja sõidab lähetusse autoga ja jätab selle nt nädalaks lennujaama juurde tasulisse parklasse, siis parkimistasu loetakse samuti lähetuskuluks, on tegemist siis tööandja auto või isiklik autoga.

Kui töötaja sõidab lähetusse isikliku autoga, siis tuleb töötajale hüvitada otsesed kulud, kuludokumendi alusel. Lihtne praktika on järgmine: enne sõidu alustamist tangid auto kütusepaagi täis, kohe peale lähetusest tulekut tangid paagi uuesti täis – ja see teise tankimise tšekk ongi sobiv lisada lähetuskulu aruandele. Lähetuskuluna kütusetsheki alusel makstud summasid ei pea Maksuametile deklareerima kui isikliku auto kasutamise eest makstud kompensatsiooni ning need ei lähe ka piirmäärade alla.

Kui lähetuse ajal teeb töötaja muid kulutusi (kontoritarbed, ärilõunad), siis need kulud tuleks vormistada eraldi majanduskulude aruandega ja kajastada tavapäraselt.

 


Periood

Päevarahad Majutuskulud Õigusakt
  Eestis Välismaal Eestis Välismaal  
  Miinimum / Maksimum Miinimum / Maksimum  
01.01.2016 - 0 € / 0 €

Kehtib ühe lähetuse kohta
Esimesed 15 päeva -
22,37 € / 50 €
Järgnevad päevad -
22,37 € / 32 €

Piirangud puuduvad! Piirangud puuduvad! RT I, 29.12.2015, 44
01.07.2009 - 31.12.2015 0 kr / 0 kr 0 kr / 500 kr 0 kr / 1200 kr 0 kr / 2000 kr TulS §13
01.01.2003 - 30.06.2009 50 kr / 80 kr 350 kr / 500 kr 200 kr / 1200 kr 800 kr / 2000 kr VVm 453
01.01.2001 - 31.12.2002 50 kr / 80 kr 350 kr / 500 kr 200 kr / 700 kr 800 kr / 1700 kr VVm 453
01.02.2000 - 31.12.2000 50 kr / 80 kr 350 kr / 500 kr 200 kr / 700 kr 800 kr / 1700 kr VVm 20
31.01.1998 - 31.01.2000 40 kr / 60 kr 350 kr / 500 kr 200 kr / 700 kr 800 kr / 1700 kr VVm 89
30.03.1996 - 29.01.1998 40 kr / 60 kr 350 kr / 500 kr 200 kr / 300 kr 800 kr / 1400 kr VVm 89

Märkuseid õigusaktide kohta:

VVm 453 - muid töölähetusega seotud kulusid kuni 35% ulatuses päevarahadest.

Antud määrust on muudetud kahel korral 28.03.2001 nr 109 (RTI 2001, 33, 179) 01.04.2001 ja 21.05.2002 nr 171 (RTI 2002, 44, 289) 07.07.2002.a. Esimesel juhul jäeti sõnastusest välja "teenistus- või" ja "kaitseväetenistujale,", teisel juhul aga tühistati §14 punkt 3. Viimasest tulenevalt saab ka nüüd rahvusvahelise transpordi autojuhule maksta senise 350 kr päevaraha asemel 500 kr päevaraha ilma et seda tuleks maksustada.

VVm 20 - reisirongi kupeevagun, laeva I klassi kajut ja lennuki turistiklassi koht. Tervisekindlustus ja viisa ei ole erisoodustus. Muid töölähetusega seotud kulusid kuni 35% ulatuses päevarahadest.

VVm 89 - "Lux" variant hüvitatakse siis, kui puudus võimalus odavamale variandile. Muid töölähetusega seotud kulusid kuni 35% ulatuses päevarahadest

VVm 89 - "Lux" variant hüvitatakse siis, kui puudus võimalus odavamale variandie. Muid töölähetusega seotud kulusid kuni 35% ulatuses päevarahadest.

Loe lisaks:

Mis on lähetus ja kuidas arvestatakse lähetuskulusid?

Töölähetuse vormistamine

Töölähetus ja töötajate lähetamine

Töölähetuse kulude arvestus ja hüvitamine

Mis on töölähetus ja kuidas seda hüvitatakse