Koosta endale või töötajale tulumaksuvaba miinimumi rakendamise avaldus ja prindi see välja või saada endale e-mailile!

Tööaja arvestuse puhul ei saa üle ega ümber normtundidest.

Siit leiad normtunnid alates 2004. aastast.

Alates 01.01.2016. a on tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.

Alates 01.01.2017. a on tunnitasu alammääraks 2,78 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 470 eurot.

Töölepingu seaduse tähenduses on oluline, et töötasu on tasu, mida makstakse töö tegemise eest ning makstav tasu ei tohi olla väiksem kui töötasu alammäär. Töötasu kujunemine ei või viia selleni, et töötajale makstakse vähem kui kehtestatud töötasu alammäärale vastav summa.

 

Töölähetuseks loetakse töötamist väljaspool töölepingus ettenähtud piirkonda, tavaliselt on see määratud linna või valla täpsusega. Juhatuse või nõukogu liikme korral on tegemist ametilähetusega.

Lähetusse saab saata: töötajat, juhatuse ja kontrollorgani liiget.

Tööandja on kohustatud hüvitama töötajale kõik lähetusega seotud kulutused. Lisaks sellele ka maksma päevaraha (seda alates 01.07.2009.a ainult välislähetuste puhul). Samuti säilitatakse töötajale ka lähetuse ajaks tema töötasu.

Maksuvaba piirmäära ületav osa maksustatakse alates 01.01.2016 kui palgatulu.

Töölepingu seadus

Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord

Vaata kasulikke õppevideosid Eesti Punaselt Ristilt.

Ehk päästad Sinagi kellegi elu!

Paberkandjal töövõimetuslehe edastamine:

Tööandja esitab töövõimetuslehe (hooldusleht, sünnitusleht, lapsendamisleht ja tööandja osaluseta haigusleht) originaali või tööandja poolt hüvitamisele kuuluva lehe koopia koos saatekirja ja vajalike lisadega haigekassasse seitsme kalendripäeva jooksul alates töötajalt töövõimetuslehe saamise päevast.

Töövõimetuslehe osale „Täidab tööandja" märgib tööandja registrikoodi, nime, töötaja põhipalga ja muud vajalikud andmed.

Miinimumnõuded on toodud väikeettevõtete või ettevõtte eraldiasetsevate struktuuriüksuste kohta, kus on vähem kui 25 töötajat. Lisaks on toodud nõuded ettevõtete kohta, kus on töötajaid üle 25-e.