Finantssuhtarvude kalkulaator

Finantssuhtarvude kalkulaator

Selle kalkulaatoriga on võimalik arvutada järgmisi finantssuhtarve:

 • Tulurentaablust ehk käiberentaablust
 • Aktivate tulutootlust
 • Finantsvõimendust
 • Käibekapitali
 • Lühiajalise võlgnevuse kattekordajat
 • Tootmisvarudega kaetusega kordajat
 • Maksevõime kordajat
 • Võlakordajat
 • Kapitaliseerituse taset
 • Intresside kattekordajat
 • Altman'i "Z-score" mudelit
 • Puhaskasumi rahasiduvust
 • Raha reinvesteerimisnäitajat
 • ROA ehk koguvarade tulutaset
 • ROE ehk omakapitali rentaablust

Sisesta vajalikud andmed ja vajuta nuppu arvuta!

Lehekülje lõpus all paremas nurgas on võimalus saata kalkulatsioon enda e-mailile või kuvada ekraanil PDF.

Aktsiate turuväärtus:
Finantskulu:
Finantstulu:
Jaotamata kasum:
Kogu aktiva (ehk bilansimaht):
Kogu tegevustulu:
Kohustused kokku:
Kulum (amortisatsioon):
Käibekapital:
Käibekapitali suurenemine:
Käibevara:
Lühiajalised kohustused:
Maksjuärgne kasum:
Omakapital:
Pikaajalised kohustused:
Puhaskasum:
Põhitegevuskasum:
Põhivara suurenemine:
Rahavoog põhitegevusest:
Varud:
Ärikasum:
Kõikidele isikutele VALMIS