Töötuskindlustusmakse määr

Töötuskindlustus on sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on tööturuteenuste osutamine, tööturutoetuste, välja arvatud töötutoetuse maksmine, kindlustatule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine, töötajale töölepingu ülesütlemise ja ametnikule teenistussuhte lõpetamise hüvitamine koondamise korral ning töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.

Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr aastatel 2015–2018 on 1,6% töötuskindlustuse seaduse §-s 40 nimetatud summadelt.

Tööandja töötuskindlustusmakse määr aastatel 2015–2018 on 0,8% töötuskindlustuse seaduse §-s 40 nimetatud summadelt.

Töötuskindlustuse seadus

Alates Kuni TKM töötaja osa TKM tööandja osa Alus Viide
1.01.2015 31.12.2018 1,6% 0,8% Vabariigi Valitsuse 26.09.2014.a määrus 151 https://www.riigiteataja.ee/akt/128092014002
1.01.2014 31.12.2014 2,0% 1,0% Vabariigi Valitsuse 28.11.2013.a määrus 167 https://www.riigiteataja.ee/akt/103122013005
1.01.2013 31.12.2013 2,0% 1,0% Vabariigi Valitsuse 25.09.2012.a määrus 76 https://www.riigiteataja.ee/akt/128092012009
1.01.2012 31.12.2012 2,8% 1,4% Vabariigi Valitsuse 01.12.2011.a määrus 145 https://www.riigiteataja.ee/akt/105122011002
1.01.2011 31.12.2011 2,8% 1,4% Vabariigi Valitsuse 04.11.2010.a määrus 157 https://www.riigiteataja.ee/akt/110112010004
1.01.2010 31.12.2010 2,8% 1,4% Vabariigi Valitsuse 19.11.2009.a määrus 175 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13236066
1.08.2009 31.12.2009 2,8% 1,4% Vabariigi Valitsuse 02.07.2009.a määrus 116 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13200868
1.06.2009 31.07.2009 2,0% 1,0% Vabariigi Valitsuse 30.04.2009.a määrus 71 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13178467
1.01.2009 31.05.2009 0,6% 0,3% Vabariigi Valitsuse 27.11.2008.a määrus 160 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13079666
1.01.2008 31.12.2008 0,6% 0,3% Vabariigi Valitsuse 29.11.2007.a määrus 238 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12888829
1.01.2007 31.12.2007 0,6% 0,3% Vabariigi Valitsuse 24.11.2006.a määrus 241 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12755068
1.01.2006 31.12.2006 0,6% 0,3% Vabariigi Valitsuse 24.11.2005.a määrus 285 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=963383
1.01.2005 31.12.2005 1,0% 0,5% Vabariigi Valitsuse 22.11.2004.a määrus 333 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=820297
1.01.2004 31.12.2004 1,0% 0,5% Vabariigi Valitsuse 21.11.2003.a määrus 287 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=675705
1.01.2003 31.12.2003 1,0% 0,5% Vabariigi Valitsuse 19.11.2002.a määrus 351 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=220257