Kirjete näitamine siltide järgi: Aadressiteenus

Teisipäev, 23 September 2014 00:00

Aadressiteenus

Aegajalt tuleb ikka ette, et ühel hetkel tekib vajadus asutada ettevõte, kuid ei taha seda registreerida oma kodusele aadressile ja parasjagu pole ka olemas mõnda rendipinda või mõnda muud kohta, kuhu tulevane firma registreerida. Sama takistus tekib enamasti ka välismaalastel, kes parasjagu ise Eestis ei ela.

Siinjuures tuleb jälgida mõningaid sedusi.

Tsiviilseadustiku Üldosa seaduse § 29. Juriidilise isiku asukoht ja tegevuskoht
(1) Juriidilise isiku asukoht on tema juhatuse või juhatust asendava organi asukoht, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(2) Juriidilise isiku tegevuskoht on tema püsiva ja kestva majandustegevuse või muu põhikirjalise tegevuse koht.